دوستان سلام
امروز خواستم يه مطلبی رو شرع کنم به نوشتن راستش هيچی يادم نيومد . منم که همينجوری مشغول ولگردی شدم .( يا به گفتُُُُه دوست داران رايانه و اينتر نت وب گردی.)خلاصه با يه شعر برخورد کردم که باعث شد ولگردی ما هم نتيجه بده .چرا؟ چون واقعا قشنگ بود اين شعر هم از اين قراره ه ه ه ه ه ه ه ه ه

كنون رزم Virus رستم شنو/دگرها شنيدستي اين هم شنو
كه اسفنديارش يكي Disk داد/بگفتا به رستم كه اي نيك زاد
در اين Disk باشد يكي File ناب/كه بگرفتم ازSite افراسياب
چنين گفت رستم به اسفنديار/كه من گشنمه نون سنگك بيار
جوابش چنين داد خندان طرف/كه من نون سنگك ندارم به كف
برو حال ميكن بدين Disk هان/كه هم نون و هم آب باشد در آن
تهمتن روان شد سوي خانه اش/شتابان به ديدار رايانه اش
چو آمد به نزد Mini Tower اش/بزد ضربه بر دكمهء Power اش
دگر صبر وآرام و طاقت نداشت/مر آن Disk را در Drive اش گذاشت
نكرد هيچ صبر و نداد هيچ لفت/يكي List ازRoot Disket گرفت
در آن Disk ديدش يكي File بود/بزد Enter آنجا و اجرا نمود
كز آن يك Demo شد پس از آن عيان/ابا فيلم و موزيك و شرح و بيان
به ناگاه چنان System اش Hang كرد/كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ
چو رستم دگر باره Reset نمود/همي Hang كرد همان شد كه بود
تهمتن كلافه شد و داد زد/ز بخت بد خويش فرياد زد
چو تهمينه فرياد رستم شنود/بيامد كه ليسانس رايانه بود
بدو گفت رستم مشكلش/ازDisk آن برنامهء خشگلش
چو رستم بدو داد قيچي و ريش/يكي ديسك Bootable آورد به پيش
يكي Toolkit اندر آن Disk بود/بر آورد و آن را اجرا نمود
همي گشت Toolkit Hard اندرش/چو كودك كه گردد پي مادرش
به ناگه يكي رمز Virus يافت/پي حذف امضاي ايشان شتافت
چو Virus را خوب بشناختش/مر از Boot Sector بر انداختش
يكي ضربه زد بر سرش Toolkit/كه هر Byte گشت هشتاد Bit
به خاك اندر افكند Virus را/تهمتن به رايانه زد بوس را
چنين گفت تهمينه به شوهرش/كه اينبار بگذشت از پل خرش
دگر بار اما خريت مكن/ز رايانه اصلا تو صحبت مكن
قسم خورد رستم به پروردگار/نگيرد دگر از Disk اسفنديار


برای ديدن اين وبلاگ اينجا کليک کنيد