از دوستانی که در زمينه تعميرات تلفن همراه در حال فعاليت هستند دعوت به همکاری ميشود