خدمات جديد   موبايل

با توجه به نياز جامعه با ارتباطات که ابزارهای خود راميطلبد و ابزار تقريبا تخصصی که در اين زمينه مورد استفاده قرار  ميگيرد موبايل نام دارد برای سهولت در رفع نياز های اين سخت افزار نرم افزارها و ابزار های تخصصی واجب جلوه ميکند.

در اين رابطه

دوست عزيزی که در طراحی سايت و ساخت پج اپلود سنترتجربه داری درصورت تمايل به همکاری در زمينه طراحی يک سايت در مورد خدمات و ارائه نرم افزارهای تخصصی موبايل  با ايميل wontpardis@yahoo.com  or eshge_electronici@yahoo.com  مکاتبه کن