بچه ها يکی از معروفترين سايتهای آموزش هک که تا بهال باهاش بر خوردکردم رو بهتوم معرفی می کنم در اين سايت که تا بهال تقریبا درس نوزدهم اون شروع شده شما با مطالبی از قبيل هک کردن و شيوه دفاع در برابر هکر اشنا ميشويد


far30.com