نام و شماره تلفن استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران

  نام اداره نام مدیر تلفن مستقیم نمابر تلفنخانه پیش شماره آدرس پستی 1 مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران بهروز کرمی 77603004 77604665   021 خ طالقانی ، بعد از خیابان بهار، شماره 84 2 دفتر آموزش و پژوهش سعید شمس الدینی 88896546 88800550     خ کریمخان ، استاد نجات الهی شمالی ،انتهای کوچه زبر جد،ساختمان استانداری 3 مشاور استاندار ومدیر کل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات محمد فیضی 88744933 88744933   021 خ شهید بهشتی ، خ میرعماد ، کوچه چهاردهم 4 مشاور استاندار و مدیر کل حوزه استانداری حسین مرادی 77644966-8 77646964   021 خ طالقانی ، بعد از خیابان بهار، شماره 84 5 مدیر کل دفتر فنآوری و اطلاعات IT مهدی نوروزی 88545734 88545733       6 معاون سیاسی اجتماعی و سرپرست معاونت امنیتی انتظامی صفر علی براتلو 77604771-2 77601243   021 خ طالقانی ، بعد از خیابان بهار، شماره 84 7 مشاور استاندار و مدیر کل حراست استانداری محمد حسین اسماعیلی 77644970-74 77605088   021 خ طالقانی ، بعد از خیابان بهار، شماره 84 8 سازمان شهرداری های استان تهران عباس رئیسی 66917467 66900012   021 ستارخان ، خیابان پاتریس لومومبا،خ شهید ملکوتی ، شماره 4 9 مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده   88502792 88758378   021 خ شهید بهشتی، خ میرعماد،کوچه چهاردهم 10 اداره کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی محمدرضا آذرنیا 2-44168001 44168001     شهر زیبا ، بلوار تعاون ، انتهای بلوار رسول زاده ، انتهای نیلوفر ، جنب ساختمان بیمه ملت 11 ذیحساب استاندار تهران حسن مستور 88753122 88730203   021   12 مشاور استاندار و مدیر کل امور اجتماعی محمد علی عرفان منش 88755152 88758143   021 خ شهید بهشتی، خ میرعماد، کوچه چهاردهم 13 توسعه منابع انسانی و تحول اداری محمد حسین ریاحی 88899903 88936116     خ کریمخان ، استادنجات الهی شمالی ، انتهای کوچه زبرجد ، ساختمان استانداری 14 آمار و اطلاعات اکبر بدیعی 88314050 88313034     خ مفتح جنوبی، روبروی دانشگاه تربیت معلم ، خ ثاقب ،پلاک12 15 مشاور استاندار و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین المل محمد حسین شفیق 77509844 77509887   021 خ طالقانی ، بعد از خیابان بهار، شماره 84 16 معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی نعمت اله ترکی هرچگانی 88753514 88758862   021   17 مدیر کل دفتر امور روستایی افشین سفاهن 88646789 88646790   021 بلوار آفریقا ، نرسیده به میدان آرژانتین ،جنب وزارت راه و ترابری 18 مدیر کل دفتر فنی محمود باقری 4-88646783 88646786   021 بلوار آفریقا ، نرسیده به میدان آرژانتین ،جنب وزارت راه و ترابری 19 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه امید حاجتی 88646796 88646796   021 بلوار آفریقا ، نرسیده به میدان آرژانتین ، جنب وزارت راه و ترابری 20 مدیر کل دفتر شهری و شوراها محمد رضا صمیمی 88646787 88646788   021 بلوار آفریقا ، نرسیده به میدان آرژانتین ،جنب وزارت راه و ترابری 21 مرکز مقاومت بسیج استانداری حسن مفید 88753123 88753123     خیابان شهید بهشتی ، خ میر عماد ، کوچه چهاردهم 22 مدیر کل امنیتی و انتظامی علیرضا جانه 77601477 77605090   021 خ طالقانی ، بعد از خیابان بهار، شماره 84 23 مدیر کل سیاسی و انتخابات علی اکبر فدایی 77654977 77604456   021 خ طالقانی ، بعد از خیابان بهار، شماره 84 24 بحران استان تهران محمدرضا محمودی 88748751 88747837   021 خ شهید بهشتی ، خ میرعماد، کوچه چهاردهم 25 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی شهریار هنرور 88646794 88646795   021 بلوار افریقا ، نرسیده به میدان آرژانتین ، جنب وزارت راه و ترابری 26 سرپرست معاونت امور عمرانی یوسفعلی درون پرور 81-88646780 886466782   021 بلوار آفریقا ، نرسیده به میدان آرژانتین ،جنب وزارت راه و ترابری 27 سرپرست اداره کل اموراداری و مالی محمود سیفی 88753845 88757756-88505022   021   28 مشاور حقوقی ولی اله داوریان 88757840 88757840   021 خ شهید بهشتی ،خ میر عماد، کوچه چهاردهم 29 معاون برنامه ریزی وحید کیارشی 88646791 88646793   021 بلوار آفریقا ، نرسیده به میدان آرژانتین ،جنب وزارت راه و ترابری 30 مشاور استاندار و رئیس گروه مشاوران جوان استانداری اکبر هوشمند 5-88530744 88530746     خ شهید بهشتی ، خ میرعماد ، کوچه چهاردهم

/ 0 نظر / 304 بازدید