دیود تونلی (Tunel Diod)

دیود تونلی (Tunel Diod)

تفاوت اساسی ساختماد دیود تونلی با دیودهای معمولی در چگالی بسیار بالای ناخالصی در نیمه هادی های نوع P و N بکار رفته در آنها است. عرض ناحیه تهی با چگالی ناخالصی نسبت عکس دارد بنابراین در دیود تونلی عرض ناحیه تهی بسیار کم بوده و در حدود 0.01 دیودهای معمولی میباشد. این دیود در ولتاژهای معکوس و ولتاژهای مستقیم کوچک دارای مقاومت بسیار کوچکی است. از ویژگیهای بارز دیود تونلی داشتن مقاومت منفی در بخشی از مشخصه اش است.
این دیود در طراحی نوسان سازهای فرکانس بالا استفاده میشود. از مزایای دیود تونلی میتوان قیمت ارزان، اغتشاش کم، سرعت زیاد و توان مصرفی کم را نام برد.

/ 0 نظر / 81 بازدید