از دیودها بیشتر بدانیم

ديود چیست؟

نيمه هادي ها :
نيمه هادي ها اجسامي هستند كه از نظر رسانايي بين هادي و عايق قرار دارند . در وسايل الكترونيكي مثل ديود و ترانزيستور نيمه هادي هاي سيليسيم و ژرمانيوم استفاده مي شود . اين نيمه هادي ها 4 ظرفيتي هستند . نمونه اي از اين نيمه هادي ها كربن ، سيليسيم ، ژرمانيوم و اكسيد مس مي باشد .
ديود:
اگر اتم هاي سيليسيم يا ژرمانيوم بطور منظم كنار هم قرار گيرند ، شبكه ي كريستالي بوجود مي آورند كه در فضاي 3 بعدي هر اتم با 4 اتم اطرافش فاصله ي مساوي خواهد داشت .
4 الكترون فسفر با اتم هاي اطراف پيوند كوالانسي مي دهد و يك الكترون آزاد باقي مي ماند . هر چه مقدار ناخالصي بيش تر باشد تعداد الكترون هاي آزاد بيش تر است . چون بار الكترون منفي است به اين نيمه هادي نوع N مي گويند .
3 الكترون بور يا الكترون هاي ژرمانيوم پيوند كوالانسي مي دهد و يك جاي خالي براي الكترون چهارم باقي مي ماند ، به جاي خالي الكترون حفره مي گويند . چون حفره بارش مثبت است به اين نيمه هادي نوع P مي گويند .
ديود از اتصال يك نيمه هادي نوع N و يك نيمه هادي نوع P بوجود مي آيد و با حرف D نشان داده مي شود .
باياس : اتصال يك قطعه الكترونيكي به منبع تغذيه ي DC را باياس مي گويند .
انواع باياس ديود :
1- باياس مستقيم : اگر ديود با رعايت پلاريته به منبع تغذيه بسته شود باياس مستقيم است .
2- باياس معكوس : اگر ديود بدون رعايت پلاريته به منبع تغذيه وصل شود باياس معكوس يا مخالف مي باشد .
انواع ديود :
1- ديود ركتيفاير – ديودي است كه برق متناوب را به برق مستقيم تبديل مي كند . ديودهاي يكسوساز براي فركانس برق شهر استفاده مي شود .
2- ديود زينر ( زنر) – براي تثبيت ولتاژ استفاده ميشود.اين ديود اگر در باياس مستقيم قرار گيرد مثل ديود معمولي عمل ميكند ،اما اگر در باياس معكوس قرار گيرد ،حتي اگر ولتاژش از ولتاژ شكست معكوس بيشتر شود ،نميسوزد بلكه ولتاژ دوسرش ثابت ميماند.(هميشه ديود زينر در مدار به صورت معكوس قرار ميگيرد)
3- ديود نوراني (LED) : ديود نوراني يا LED اگر در باياس معكوس قرار گيرد روشن نميشود اما در باياس مستقيم با عبور جريان از خود نور مي دهند ، به عنوان لامپ كم مصرف در مدارات الكترونيك استفاده ميشود.ولتاژ مجاز ديود نوراني 1/5ولت و جريان مجازش 18-20 ميلي آمپر است
4- ديود نوري (فتو ديود ) – اين ديود در مدار به صورت معكوس قرار ميگيرد و سد پتانسيل آن با تابش نور شكسته ميشود و جريان عبور ميكند.
هرچه شدت نور تابيده شده بيش تر باشد جريان معكوس بيش تر است .
5- ديود خازني – نوعي ديود است كه در مدار به صورت معكوس استفاده ميوشد با افزايش ولتاژ معكوس عرض منطقه تخليه افزايش مي يابد و در نتيجه مقدار ظرفيت خازني كاهش مي يابد ايده اصلي استفاده از وركتور تغيير ظرفيت با اعمال ولتاژ متغير است .همينطوربراي تثبيت فركانس در نوسان ساز ها استفاده مي شود .
6- ديود تانلي – مانند يك مقاومت منفي عمل مي كند .

7- ديود آشكار ساز –اين ديود براي آشكار نمودن صدا در راديو و آشكار سازي صدا وتصوير در تلوزيون به كار ميرود اين ديود ها براي فركانس هاي بالاتر از برق شهر به كار ميرود .
8- پين ديود (PIN ) – در فركانسهاي بالاتر از 1MHZ خاصيت يك مقاومت متغير را دارد .مقدار مقاومت را مي توان توسط جريان مستقيمي كه از ديود مي گذرد تغيير داد .
9- پل ديود : مدارات الكترونيك با ولتاژ dc كار ميكنند پس بايد برق شهر به ولتاژdc تبديل كرد به عمل تبديل ولتاژ AC به DC يكسو سازي ميگويند . پل ديود به همراه ترانس كاهنده ،مقاومت، ديود زينروخازن صافي عمل يكسوسازي را انجام ميدهند .
تست دیود )با اهم متر ديجيتال) :
برای تست دیود با اهمتر دیجیتالی ابتدا رنج سلکتور را در علامت دیود قرار دهید بعد پایه ای مثبت اهمتر را به پایه آند دیود و پایه ای منفی اهمتر را به کاتد دیود بزنید اگر در صفحه نمایش اعدد 0.7 یا 0.3 نمایش داده شد فعالا دیود سالم است حال جای پایه ها را جابه جا کنید یعنی پایه ای مثبت اهمتر به پایه ای کاتد دیود و پایه منفی اهمتر به پایه مثبت دیود وصل کنید اگر در صفحه نمایش عدد 1 یا عدد باطری را دیدید دیود سالم است اگر از هر دو طرف عدد 0.3 یا 0.7 نمایش داد شد دیود شما اتصال کوتاه است و معیوب مباشد و اگر از هر دو طرف عدد 1 یا عدد باطری نمایش داده شد دیود شما قطع میبشد و معیوب میباشد.
تست ديود (با اهم متر آنالوگ):
اهم متر را در رنج R×10 قرار ميدهيم .اگر وقتي فيش ها را به دو سر ديود زديم عقربه حركت كرد(درباياس مستقيم قرار دارد) و با عوض كردن فيش ها عقربه حركت نكرد(در باياس معكوس قراردارد) نشان دهنده اين است كه ديود سالم است .
اگر با اتصال اهم متردر دوجهت عقربه حركت نكند ديود قطع است ،اگر با اتصال اهم متر به دو سر ديود در دو جهت عقربه حركت كند ديود اتصال كوتاه شده است.

/ 1 نظر / 125 بازدید
محمد

وبسایت گروه نرم افزاری کیا بعد از 3 ماه با بیش از 120 نرم افزار روز با لینک اختصاصی به روز رسانی شده است لطفا در صورت قبول تبادل لینک , لینک مارو با عنوان [ دانلود و خرید نرم افزار ] در سایتتون قرار بدید و از لینک زیر اقدام نمایید http://www.kiasoftware.com/links