تعدای از آدرسهای ثبت نام و پیگیری

ثبت نام مسکن ۹۹ ساله

 

http://www.taavonportal.ir/Taavon/maskan.aspx

 

پیگیری ثبت نامهای مسکن

 

http://www.taavonportal.ir

 

ثبت نام افراد جویای کار

 

http://www.taavonportal.ir/Taavon/karjoo3.aspx

 

ثبت نام وام ازدواج صندوق مهر امام رضا

 

http://www.mehrereza.ir

 

ثبت نام کارت سوخت خودروهای گازوئیلی

 

http://niopdc.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

 

پیگیری کارت سوخت المثنی خودرو

 

http://81.28.32.47:7001/welcome.jsp

 

پیگیری کارت سوخت موتور سیکلت ها

 

http://www.enaft.ir/MotorSearch.aspx

 

پیگیری کارت سوخت عودت داده شده به شرکت نفت

 

http://kartsookht.peigiri.com

 

سایت شرکت پست

 

http://www.post.ir/HomePage.aspx?TabID=3512&Site=PostPortal&Lang=fa-IR

 

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی

 

http://www.azmoon.org

 

اعلام نتایج ازمون کارشناسی ناپیوسته داشنگاه ازاد اسلامی

 

http://www.azmoon.com/K2K/Year1386/Default2.aspx

 

 

 

ثبت نام کارت سوخت موتور

 

http://www.nioc.ir/newnioc/(S(ynt1nu555tpxxifqufrgiu55))/services/motorcycle/Help.aspx

 

پیگیری کارت سوخت مسافربرهای شخصی(پذیرفته شده گان مسافر بر های شخصی)

 

http://tehran.peigiri.com

 

پیگیری در خواست های مردم از دولت

 

http://www.peigiri.ir

_

/ 0 نظر / 136 بازدید