تعمیرات پرینتر لیزری

عیبهای مشاهده شده در پرینتر ها

بسمعه تعالی
عیبهای مشاهده شده در پرینترهای لیزری.ورفع عیب
1-دستگاه خاموش است/ تغذیه و ایس لودینگ واستب موتورها
2-پرینتر کاغذ نمیکشد / سنسورها (actotor)اهرمهای . پیکاپ رابر پیکاب سپریشن پد سلنوید وچرخ دنده(geaer)
3- کاغذ گیر میکند (جام کردن) اگر قبل از فیوزینگ باشد پیکاب وغلطکها کارتریج فوم رول واگر در فیوزینگ یا بعد از ان باشد ناخنکها هیت رول پرسینگ فیلم و
4-سفید پرینت میگرید /کار تریج تراسفر رول lsu میکروسویچ و تغذیهhvps
5- پزینت با دست پاک میشود یا کم رنگ است/ فیوزینگ تراسفر رول
6-پرینت کاملا سیاه میگرید/ کارتریج lsu- میکروسویچ واتصالات کارتریچ hvpsکارتریج
7-پرینت میگرید ولی کمی سیاه است/ کارتریج (تونر .درام.بلید )
8- پرینت میگرید اما همراه با صدا / کارتریج. چرخ دنده. سلونوید فیوزیگ
9- پرینتهای قبلی را دوباره روی پرینت جدید میزند / اریزر و درام
10- قسمتی از پرینت نمگرید / / lsu. کارتریج تراسفر رول کثیف بودن مسیر شارژ که باعث میشود lsuنتواند روی دارم بنویسد
11- پرینت میگرید ولی کاغذ در خروجی قسمتی یا به کلی مچاله میشود / فیوزینگ خراب بودن فیلم وپرسینگ
12- دستگاه روشن است ولی هیچ کاری انجام نمدهد / فیوزینگ. (کریستال هیتر لامپ هالوژن ترموستات ترمیستور)
13- پرسینگ به سطح هیت رول چسبیده یا به سختی حرکت میکند بوش کثیف بودن سطح ترمیستور
14- فیوزنگ بلا فاصله به سطح پرسینگ میچسبد ترایاک اپتوکوپلر ازاد بودن ترمیستور
15- پرینت دارای خطوط شکسته یا چین خورده است /lsu
16- کاغذ را کج میکشد /سلنوید وچرخ دنده ریجیستری
17- پرینت رنگی نمیزند باز بودن قفل itb
18- پرینت نمیگرید کارتریج سنسورها
19- پرینت نمیگرید پر شدن وست تانک west tankمحفظه تونر زاید
/ 0 نظر / 301 بازدید