محدودیتهای کاربردی دیود

محدودیتهای کاربردی دیود

در کاربردها دیود پیوندی نیز مانند سایر تجهیزات الکترونیکی با محدودیتهایی مواجه هستیم. آشنایی با این محدودیتها طراح را در انتخاب دیودی که بتواند شرایط مورد نیاز مدار دلخواهش را براورده سازد یاری مینماید. از محدودیتهای عمده دیود حداکثر جریان، حداکثر ولتاژ، حداکثر توان قابل تلف و سرعت قطع و وصل آن را میتوان نام برد. مقادیر نامی کمیتهای مذکور در برگه های اطلاعاتی دیود یافت میشود.

forum.sanecity.net

/ 0 نظر / 57 بازدید